SLU-nyhet

Många koncept för hållbart jordbruk – är det någon skillnad?

Publicerad: 28 maj 2020

Den 4 juni kör vi igång med ett vi ett nytt koncept för våra vetenskapliga seminarier. Vi på institutionen för växtproduktionsekologi vill locka en bred publik från SLU och även andra intresserade. Första seminariet handlar om alla begrepp för hållbart jordbruk som vi hör men sällan vet exakt vad de innebär. Vilka principer och åtgärder är desamma? Vilka skillnader finns?

– Det är en stor röra av tekniska termer. Ekologisk odling, regenerativt jordbruk. agroekologi, Conservation farming, biodynamiskt jordbruk… Tanken är att vi ska bryta ner begreppen och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dem, säger Alexander Menegat som tillsammans med Dimitrije Markovic har planerat för den nya seminarieserien på institutionen för växtproduktionsekologi.

Första seminariet har titeln: Concepts and misconceptions of sustainable farming systems - The principles and practices behind organic farming, agroecology and regenerative agriculture.

Tre gäster

Tre inbjudna gäster ska ge sitt perspektiv på ämnet. Två av gästerna kommer från SLU och institutionen för växtproduktionsekologi. Marcos Lana ska prata om agroekologi där en viktig tanke är att jordbruket ska bygga på ekologiska processer. Maria Wivstad har jobbat länge på SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och kommer att prata om ekologisk odling, agroekologi och Conservation agriculture.

Den tredje gästen är Yichao Rui från Rodal Institute, Kutztown, USA som ska prata om principer och åtgärder inom regenerativ odling och deras effekt på biologisk mångfald, jordhälsa, ekosystemtjänster och även sociala och ekonomiska aspekter.

På webben - även i framtiden

Första gången kommer seminariet att äga rum helt och hållet på zoom. Men även efter att Corona-restriktionerna har lyfts kommer gäster och deltagare från hela världen att kunna delta via länk men då kombinerat med en fysisk träff på Ekologicentrum. Tanken är åtminstone en av gästerna ska vara extern – antingen från ett annat universitet eller en annan institution på SLU.

– Tidigare har vi haft seminarier inom smalare ämnen men nu ville vi vända oss till en bredare publik och skapa en plattform för vetenskaplig debatt. Det finns många saker inom jordbruksforskningen som behöver diskuteras och vi tror att det här kan leda forskningen framåt, säger Alexander Menegat.

Seminariet börjar klockan 13:00 4 juni. Varje gäst presenterar sitt ämne i tio minuter. Sedan blir det en diskussion mellan gäster och deltagare. Du kan ställa frågor i chatten eller muntligt.

Vi kommer att fortsätta med seminarium en gång i månaden. Hör av dig till organisatörerna om du vill bidra med idéer!

Vi ses 4:e juni klockan 13.00, läs mer i kalendariet