SLU-nyhet

Lägesrapport om undervisningen

Publicerad: 09 april 2020
Vår

Efter ett statligt beslut för all högre svensk utbildning tillkännagav SLU den 16 mars att all undervisning kommer att ändras till distansundervisning med online verktyg från och med 18 mars. För Euroforester innebar detta att de sista dagarna av policykursen hölls online i Canvas. Kursens studieresa till Litauen och Lettland måste också förkortas på grund av Covid-19.

Broadleaves-kursen startade onsdagen den 25 mars som en fullständig onlinekurs. Kursledarna Magnus Löf och Jörg Brunet hade bråda dagar för att anpassa kursen till online format inklusive ljudföreläsningar, videoklipp och reviderade uppgifter. Studenterna befinner sig nu i olika tidszoner som sträcker sig från de baltiska länderna till British Columbia i Kanada, en skillnad på 10 timmar. Detta begränsar möjligheten för online möten med alla studenter, men vi har kortare sessioner varje vecka på Zoom.
Fältkursen Sverigeresan söder för jägmästarna från Umeå ställdes in, och de studenter som inte kan genomföra kursen i år kommer istället göra kursen nästa vår 2021, tillsammans med det årets studenter. Det är fortfarande för tidigt att bestämma om fältveckan för sommarkursen i skoglig föryngring kan hållas, men även här förbereder vi oss för en alternativ lösning.
Vi hoppas att Euroforester-kurserna och starten på det nya gemensamma SLU / LNU-masterprogrammet Skogsbruk med många mål hösten 2020, kan starta som vanligt med fysiska möten! Planering för alternativa onlinelösningar pågår dock också för dessa kurser.

Vi önskar er en trevlig påskhelg!
Ta hand om er,
Lärarteamet i Alnarp

Vår i Alnarp


Kontaktinformation