SLU-nyhet

Coronaviruset – information till medarbetare och studenter

Publicerad: 19 mars 2020

Regeringen informerade den 17 mars om en rekommendation som de förväntar sig att alla lärosäten följer: alla studenter ska sköta sina studier hemifrån och inte i lärosätenas lokaler. Studenterna får behålla beslutade studiemedel. Beslutet omfattar enbart omställning till undervisning och examination på distans, så verksamheten ska i övrigt fortsätta som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.


En ny sida om coronavirusets effekter finns nu som ersätter denna sida, och som nås både från medarbetarwebben och studentwebben.

Kortadresserna till den nya coronasidan är internt.slu.se/corona respektive student.slu.se/corona.


 

Beslut om försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset på SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer läget kontinuerligt och uppdaterar informationen om rekommendationerna ändras.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Regeringen stoppar resor till Sverige från och med den 19 mars och under 30 dagar till att börja med. Svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska dock kunna återvända hem. Förbudet gäller inte heller resor från andra EU-länder. 

För närvarande gäller att: 

 • Uppdaterat 18 mars: Från och med 18 mars och tills vidare låser SLU byggnader på sina huvudorter. Med kort och kod är husen fortsatt tillgängliga.
 • Uppdaterat 18 mars: Regeringen stoppar resor till Sverige. Beslutet gäller från och med torsdag 19 mars och under 30 dagar till att börja med. Svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska dock kunna återvända hem. Förbudet gäller inte heller resor från andra EU-länder. Läs mer i regeringens pressmeddelande.
 • Uppdaterat 17 mars: Rekommendation från regeringen om att alla studenter ska sköta sina studier hemifrån från och med onsdag 18 mars. Läs mer i brevet från rektor: Svenska lärosäten går över till studier från hemmet från och med onsdag 18 mars
 • Uppdaterat 16 mars: Under nu gällande smittspridningsrisk kan medarbetare, efter avstämning med chef, jobba hemifrån. Viktigt är att verksamhetens behov är i fokus och att det finns tekniska förutsättningar för att stödja hemarbete. 
 • Uppdaterat 16 mars: UD avråder nu från icke nödvändiga resor till ALLA länder.
 • Uppdaterat 12 mars: Tyrolen i Österrike läggs till som riskområde.
 • Uppdaterat 12 mars: Egna evenemang, eller deltagande i andras, med fler än 100 deltagare bör om möjligt ställas in till och med den 14 april. Beslut tas av chef.
 • Uppdaterat 12 mars: Alla icke nödvändiga tjänsteresor, inrikes och utrikes, ska om möjligt avbokas. Alternativ kan vara digitala möten. Eventuellt nödvändiga resor ska beställas som ombokningsbara genom SLU:s resebyrå Egencia.
 • Uppdaterat 12 mars: Internationella konferenser bör ställas in till och med den 14 april.
 • Uppdaterat 10 mars: medarbetare och studenter som nyligen vistats i riskområden* samt delar av världen som UD avråder resor till på grund av coronaviruset ska arbeta/studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige.
 • Alla medarbetare och studenter avråds från resor till riskområden* i nuläget. I de fall UD utökar sin avrådan från resor till andra delar av världen på grund av coronaviruset, gäller denna rekommendation även medarbetare och studenter vid SLU.
 • Alla besök från samarbetspartner/gäster från riskområden* samt delar av världen som UD avråder resor till på grund av coronaviruset, ska ställas in tills vidare.

*Riskområden: UD avråder nu från icke nödvändiga resor till ALLA länder.

I de fall där studier eller arbete påverkas av ovanstående ställningstaganden ska anställda kontakta sin närmaste chef och studenter programstudierektorn (PSR) på programmet så att arbete eller studier kan fullföljas på bästa sätt. Studenter som läser fristående kurser utanför ett program kontaktar kursansvarig.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber stannar du naturligtvis hemma från jobbet eller föreläsningar m.m. Det gäller även om du får milda symptom som ont i halsen. Stanna hemma även då eftersom du riskerar att smitta andra om det visar sig att du bär på coronaviruset. Rapportera till din närmaste chef i vanlig ordning, alternativt programstudierektor om du är student.

Under nu gällande smittspridningsrisk kan medarbetare, efter avstämning med chef, jobba hemifrån. Viktigt är att verksamhetens behov är i fokus och att det finns tekniska förutsättningar för att stödja hemarbete. Social distansering kan minska smittspridningstakten, hålla sjukdomstalen nere och då även underlätta för de grupper som inte har samma möjligheter till hemarbete.

Disputationer

För att underlätta för genomförandet av disputationer under perioden då reserestriktioner införts av många organisationer och länder, tillåts avsteg från SLU:s riktlinjer som kräver fysisk närvaro av respondent, opponent, betygsnämnd samt ordförande vid disputation. Om någon part på grund av reserestriktioner inte kan närvara fysiskt och fakulteten, genom forskarutbildningsnämnden, beslutar att videouppkoppling är det enda alternativet bör IT-stöd bokas under disputationen för att säkra uppkopplingens tekniska kvalitet. Forskarutbildningsnämnderna uppmanas också att se över möjligheten att hitta alternativa betygsnämndsledamöter, som kan närvara fysiskt.

Beslutet gäller till annat besked ges.

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor

Vanliga frågor

Verksamhetsansvariga med arbetsmiljöansvar uppmanas att göra en egen risk- och konsekvensanalys för att förbereda för ändrade förutsättningar: mall för risk- och konsekvensanalys vid ökad smittspridning av Covid-19

Denna sida uppdateras med nya uppgifter vid behov. 


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.