SLU-nyhet

Utställning om pandemin

Publicerad: 01 december 2020

Det finns en ny fysisk och digital utställning med möjlighet att dela med sig av minnen relaterade till SLU under pandemin med COVID-19.

Under hösten 2019 ordnade Ledningskansliet/AIR (enheten för arkiv, information och registratur) en utställning om studentlivet med bl.a. möjlighet att skriva in minnen från SLU på en tavla och även en webbplats med motsvarande digtial funktionalitet, vilket beskrivits i tidigare nyhet.

Nu finns dels en ny tavla på plan 1, i Ulls hus i gången mot Undervisningshuset, dels en ny sida på utställningswebben, där medarbetare och studenter på SLU erbjuds möjlighet att dela med sig av minnen om hur olika delar av SLU:s verksamhet påverkats av pandemin med COVID-19.