SLU-nyhet

SLU är en del av matinitiativet Blå mat

Publicerad: 09 december 2020
Fiskfoder i en handflata. Foto.

För några veckor sedan meddelade Formas att ett av de nya livsmedelscentren de kommer att investera i har fokus på sjömat. Blå mat - Centrum för framtidens sjömat är namnet på denna satsning. Arbetet inom konsortiet har nu börjat och för SLU ligger fokus på hållbara foder till fisk samt hur vattenbruksgödsel kan användas i cirkulära system.

Största matinvesteringen i svensk historia

Med en finansiering på 48 miljoner från forskningsrådet Formas, börjar den största investeringen i svensk historia. Vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och alger) är ett av de snabbast växande livsmedelsområdena globalt och har en viktig roll att spela i framtidens livsmedelsförsörjning. Idag importeras över 70 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Att öka Sveriges egen försörjningskapacitet är ett uttalat mål från regeringen. I Sveriges Livsmedelsstrategi understryks att mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och sektorn har en enorm potential att växa. Det nya initiativet Blå mat - Centrum för framtidens sjömat kommer att göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

SLU bidrar till forskning om hållbar sjömatsproduktion

I satsningen ingår forskning som en viktig del. Sex doktorander kommer att arbeta inom ett antal nyckelområden, där SLU ansvarar för ”Cirkulära system - transparenta och lokala näringsslingor för foder och användning av vattenbruksgödsel i växt-/mikrobiell produktion”.

Foder är den enskilt största påverkansfaktorn för miljön och klimatet inom all djurproduktion, och fiskodling utgör inget undantag. Samtidigt visar senare forskning att gödsel från djur, och speciellt fisk, tycks ha unika biologiska fördelar jämfört med ett gödsel bestående enbart av rena mineraler, som konstgödsel.

- Detta center skapar en fantastisk möjlighet att tillsammans med den svenska forskningseliten inom området, arbeta med att bättre förstå hur en förändring mot uthålliga och klimatsmarta foder inte bara kan ge ett högvärdigt livsmedel och arbetstillfällen, utan också ett högvärdigt näringsämne till såväl växthus och biorekaktorer som till trädgården och åkern, menar Anders Kiessling, professor i Akvakultur och Markus Langeland, forskare, båda verksamma vid SLU.

För SLU:s del innebär satsningen även att samarbetet mellan olika ämnesområden inom SLU stärks, då forskare från växtproduktion i Alnarp kommer att arbeta tillsammans med fiskforskare i Uppsala.

Blå mat - ett nationellt samarbete

Blå mat - Centrum för framtidens sjömat är en investering som kommer att involvera forskare och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer och ett fyrtiotal företag från hela landet. Visionen är att tiodubbla industrin jämfört med idag och fördubbla mängden svenskproducerad sjömat. Huvudfokus med denna satsning är att utveckla hållbara, cirkulära livsmedelssystem och producera sjömat av hög kvalitet.

Fakta:

Pressreleaser med mer information om Blå mat - Centrum för framtidens sjömat