SLU-nyhet

Låsning av entréer vid SLU

Publicerad: 20 november 2020

Samtliga entréer kommer från och med den 24 november att vara låsta dygnet runt.

Med anledning av rådande läge i landet i samband med pandemin, med allt färre medarbetare och studenter på våra campus, har en bedömning gjorts för att säkerställa den generella tryggheten och säkerheten på SLU. I och med detta har följande beslutats.

Samtliga entréer kommer från och med den 24 november att vara låsta dygnet runt. Under kontorstid krävs därför inpasseringskort för access. Efter kontorstid krävs inpasseringskort och personlig kod. Beslutet gäller tillsvidare.

Undantaget från ovan är de huvudentréer som har bemannad reception och bibliotekens huvudentréer.