SLU-nyhet

Så påverkas SLU:s undervisning och examination av de nya restriktionerna

Publicerad: 20 november 2020

Den 24 november 2020 införs restriktioner som ytterligare begränsar sammankomster och övriga aktiviteter i samhället. Regeringen framhåller att de nya reglerna om max 8 personer ska ses som normerande även för de delar som inte omfattas formellt.

För SLU:s utbildning innebär detta en skärpt tillämpning av tidigare beslutade anvisningar avseende covid-19-pandemin och att en stor del av undervisningen kommer att ges digitalt. Du behöver ta reda på vad som gäller exakt för din aktuella kurs eftersom vissa nyckelmoment och tentor fortfarande kommer att genomföras på campus med corona-anpassning.

Nedan skärpningar gäller under en begränsad tidsperiod: från den 24 november till den 23 december, men kan ändras om regeringen kommer med nya besked om restriktioner.

Undervisning

Större delen av undervisningen kommer att ske digitalt, även för dig som pluggar i årskurs 1. Undervisning får ske på campus då det är nödvändigt och behöver då genomföras i små grupper (runt 10 personer).

Seminarier, övningar och andra moment med hög interaktivitet kommer att omformas till ett digitalt format i största möjliga utsträckning, alternativt genomföras på plats i små grupper (runt 10 personer).

På din kurssida och i Canvas kan du se vad som gäller för din kurs.

Examination

Tentamina ska i allra största utsträckning genomföras digitalt. För de tentamina som ändå behöver genomföras i sal kommer antalet platser i salarna att begränsas ytterligare.

Din kursledare och examinator kommer att informera dig om vad som gäller för din examination.

Studier på campus

Träffas gärna digitalt för att plugga ihop. SLU har tillgång till flera digitala verktyg för studier och grupparbeten på distans.

Du som inte har symtom på sjukdom kan vistas på campus för att plugga, men undvik större grupperingar. Sprid ut er och håll avstånd till varandra.

Behöver du stöd eller har synpunker

Om du behöver stöd kring hur du ska strukturera dina studier under pandemin kan du få hjälp av våra studievägledare. Du kan också vända dig till din studentkår med utbildningsrelaterade frågor. Kåren har upparbetade rutiner för hur synpunkter på utbildningen ska tas vidare.