SLU-nyhet

Uppsala Health Summit ger digitalt seminarium

Publicerad: 12 oktober 2020

I skuggan av covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden, är titeln på ett digitalt seminarium som hålls måndag 19 oktober kl 17.30-19.00.

Antibiotikaresistensen växer parallellt med covid-19 likt en tyst tsunami. I takt med att antibiotikapreparat förlorar sin kraft att bota bakteriella infektioner försämras vår förmåga att hantera epidemier, cancervård, och all annan sjukvård som vi i dag tar för självklar.

Den 19 oktober ordnar Uppsala Health Summit ett seminarium om hur vi kan skydda antibiotikan. Vad kan samhället, sjukvården och vi som individer göra för att minska antibiotikaresistensen? Vilka lärdomar kring beteenden och smittspridning kan vi dra från covid-19-pandemin? Hur tar vi till oss kunskap och varför är det så svårt att förändra beteenden?

Medverkande talare:

Ulf Magnusson, professor, kliniska vetenskaper, SLU, inledningstalare

Otto Cars, seniorprofessor, infektionssjukdomar, Uppsala universitet, grundare av nätverket ReAct: Antibiotikaresistens- en tyst pandemi som kräver ökad global samordning

Micael Dahlén, professor i ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm: Hur förändrar man beteenden? 

Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation: Hur skapar man hållbara och antibiotikasmarta konsumenter?

Birgitta Lytsy, överläkare, vårdhygien Akademiska sjukhuset, Uppsala: Resistenta bakterier i vården. Hur minskar vi riskerna?

Bengt Matsson, sakkunnig, antibiotikaresistens, Lif: Ansvarsfull tillverkning och användning ur ett industriperspektiv: Vad kan läkemedelsföretagen göra?

Britta Björkholm, avdelningschef, avd för smittskydd och hälsoskydd, Folkhälsomyndigheten: Målgruppsanpassad kommunikation om antibiotikaresistens – vem pratar vi med och vad kan vi uppnå?

Moderator: Sharon Jåma, vetenskapsjournalist


Kontaktinformation