SLU-nyhet

3 av 4 rekommenderar Universitetsdjursjukhuset vid SLU

Publicerad: 24 januari 2020
UDS uppnådde NPS 63 i den senaste kundundersökningen

Universitetsdjursjukhusets (UDS) senaste kundundersökning visar att besökare till UDS är mer nöjda relativt andra djursjukhus. 4 av 5 svarade att de känner att de bidrar till samhällsnytta genom att besöka ett universitetsdjursjukhus.


Net Promoter Score (NPS) är ett mått på kundlojalitet eller kundnöjdhet. Med NPS går det att avgöra en viktig central fråga – om kunden gillar ett varumärke eller företag tillräckligt mycket för att rekommendera det till andra. UDS uppnådde ett resultat på NPS 63*, vilket är högre än andra aktörer inom branschen. Ca 75 % av respondenterna angav det som mycket troligt att de skulle rekommendera UDS till sina vänner.

Jag är jättestolt över det fantastiska resultatet säger Maria Engedahl, djursjukhusdirektör för UDS. Tillsammans med fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utbildar vi morgondagens veterinärer och djursjukskötare, här arbetar flera av landets främsta specialister. Vi vet att vi har mycket hög kompetens och att förtroendet är stort för djursjukvården vid Universitetsdjursjukhuset. Nu vet vi också att kunderna är mycket nöjda med vårt bemötande, en viktig aspekt och något vi hela tiden kommer att ha i fokus.

Generation Z är namnet på den unga generation som föddes från mitten av 1990-talet till mitten av 00-talet. Studier av denna generation visar att de vill vara med och bygga sin egen och samhällets framtid.

– Utifrån den aspekten ville vi också mäta hur våra kunder ser på ett Universitetsdjursjukhus där utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand säger Li Hedenström, marknads- och kommunikationsansvarig för UDS. Att kommunicera med och nå fram till den yngre generationen djurägare är viktigt för oss.

Även det resultatet var mycket positivt, ca 80 % angav av att de tycker om att studenterna är med vid undersökningar. Många svarade också att man lär sig mer om djurhälsa genom att studenterna utbildas under besöket, man får extra kunskap på köpet. 8 av 10 svarade att de känner att de bidrar till samhällsnytta genom att besöka ett universitetsdjursjukhus.

Varje kvartal genomför UDS en kundundersökning hos de djurägare som besökt universitetsdjursjukhuset under perioden. Undersökningen skickas ut till ca 2 000 djurägare varav ca 50 % brukar besvara frågorna.

Fakta:

* Frågan formuleras så här ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera vår produkt/ service till en vän eller kollega?” Skalan i NPS går från -100 till +100. Alla NPS som är positiva (+0) uppfattas oftast som bra och ett NPS-score som ligger över 50+ anses som utomordentligt


Kontaktinformation

På Universitetsdjursjukhuset vid SLU utbildas veterinärer och djursjukskötare. Här bedrivs även forskning för djurens välfärd.

För mer information kontakta:

Li Hedenström, Marknads- och kommunikationsansvarig UDS 
Tel: 018-67 19 22
Mobil: 076-313 63 98