SLU-nyhet

Förändringar i programutbudet beslutade

Publicerad: 30 september 2019

SLU:s styrelse beslutade vid styrelsemötet den 26 september om två förändringar i programutbudet för antagningen hösten 2020. Dels beslutades att inrätta masterprogrammet Skogsbruk med många mål på 120 hp. Detta program ges i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Dels beslutades ett tillfälligt antagningsstopp för kandidatprogrammet Sport- och sällskapsdjur.

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål (Multi-purpose forest management) har planerad start till hösten 2020. Med detta program stärker SLU sin närvaro i södra Sverige vad gäller skogsutbildningar. SLU och Linnéuniversitetet har tillsammans tagit fram en utbildningsplan och utarbetat en överenskommelse som reglerar de båda universitetens ansvarsområden. En rad frågor om bland annat kursinnehåll, antagning, examen och huvudområden har diskuterats. För att fortsättningsvis hantera de gemensamma frågorna har ett programråd inrättats.

Kandidatprogrammet Sport- och sällskapsdjur

Styrelsen beslutade även att göra ett tillfälligt antagningsstopp för kandidatprogrammet Sport- och sällskapsdjur för läsåret 2020–2021. Orsaken är det vikande antalet sökande med endast nio antagna studenter vid höstterminen 2019. VH:s programnämnd har tagit initiativ till att utreda möjligheterna att omforma programmet. Ett eventuellt nytt eller reviderat kandidatprogram beräknas kunna starta tidigast hösten 2021. Programmet inrättades med första antagning hösten 2016.

De studenter som redan går på utbildningen och de som började nu vid terminsstarten får givetvis slutföra sina studier.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation