SLU-nyhet

Drop-in för statistisk rådgivning med Statistics@SLU

Publicerad: 22 augusti 2019

Arbetar du med statistisk analys av data eller behöver du bearbeta dina data inför en statistisk modellering? Arbetar du i R? Behöver du ibland någon att diskutera dina resultat eller program med? Eller får du felmeddelande som du inte förstår? Centrum för statistik vid SLU (Statistics@SLU) erbjuder gratis statistisk rådgivning till alla SLU:s forskare. Vi finns även tillgängligt under drop-in tider in Umeå, Alnarp och Ultuna.

Hjälpen riktas främst till dig som redan vet vad du vill göra, men behöver lite hjälp eller stöd att genomföra det.

Vid mer komplicerade frågor eller om det krävs tid att förklara design, data eller program är ni välkomna att kontakta oss genom den vanliga konsultverksamheten (maila statistics@slu.se eller en konsult på ditt campus). 

 Ta med egen dator!

Plats och tid (Kontrollera Statistics@SLU hemsida för uppdaterat information):

Alnarp, varje vecka onsdagar eftermiddag, vanligtvis kl 13.15 i seminarierummet Vegetum, Inst. för biosystem och teknik.

Umeå (fokuserar på R programmering snarare än statistik): Aug 16, Aug 23, Aug 30, Sep 6, Nov 15, Nov 22, Nov 29, Dec 6, Dec 13; kl 14.00 – 16.00 i rum C350 på Inst för skogsekologi och skötsel

Ultuna (även SAS och JMP hjälp kan ges): varannan tisdag, 10:15-11:30 i fika/lunchrummet i Mark-Vatten-Miljöcentrum: Sept 3, Sept 17, Oct 8, Oct 22, Nov 5, Nov 19, Dec 3, Dec 17

Relaterade sidor:


Kontaktinformation