SLU-nyhet

Thesis Day 29 maj 2019: lösningar på livsviktiga problem

Publicerad: 11 juni 2019

För andra året i rad arrangerades Thesis Day i Alnarp och Ultuna för att hylla SLU:s studenter för deras akademiska insatser. Ett hundratal studenter ställde ut sina examensarbeten i en posterutställning. Arbetena handlade om stora globala skeenden som klimatförändringar och små beståndsdelar som Omega-3 i soldatflugelarver – och allt däremellan. Oavsett storleksordning var den röda tråden tydlig: studenternas arbeten bidrar till att lösa livsviktiga problem.

SLU:s rektor Karin Holmgren lyfte i sitt inledningstal de komplexa utmaningarna vi står inför, och menade att studenterna med sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter från SLU har en avgörande roll i utvecklingen. Ni kommer att ligga i frontlinjen, var hennes inspirerande budskap till studenterna. 

- Ni kan bli change-makers, sa Karin Holmgren.

Två SLU-alumner delade med sig av erfarenheter och tips. Jägmästaren Elin Olofsson lyfte historien bakom hur hon och två kurskompisar drog igång #slutavverkat, skogssektorns #metoo-upprop. Hon utnämndes till Årets alumn 2018 för det arbetet, och fick på Thesis Day ta emot priset från rektor Karin Holmgren. Hortonomen Ida Backström berättade om hur det som kändes som en modest karriärstart, att jobba med ogräs och räkna morotsfrön, har varit väldigt användbart i senare jobb. Som i hennes nuvarande roll, där hon bland annat utforskar nya tekniker och strategier för odling i praktiken. Ogräsbekämpning för morötter till exempel. Idas dröm från examensdagen om att göra världen till en bättre plats lever fortfarande, men vägen dit har ändrats med åren. Hon betonade att även små steg framåt räknas.

- Dröm stort, men tacka inte nej till erbjudanden och möjligheter för att de inte matchar din rockstjärnepersonlighet, det var Ida Backströms avslutande tips till studenterna.

En av höjdpunkterna under Thesis Day var posterutställningen, där studenterna visade upp sina examensarbeten för familj, vänner, framtida branschkollegor och SLU:are. Utställningen bjöd på en imponerande bredd av vetenskap – från stora och abstrakta skeenden som klimatförändringarna ner till art- och cellnivå, som blodkoncentrationen hos hästar. Gemensamt för arbetena var att de, i smått och stort, bidrar till att skapa bättre livsvillkor för människor, djur och växter.

Dagen fick ett högtidligt avslut med tal av prorektor och SLU-alumnen Erik Fahlbeck, prisutdelning för bästa poster och tackkort med en ros till alla som medverkat. Representanter från SLU Alumn höll ett inspirerande tal om betydelsen av att vara en aktiv SLU-alumn och att hålla kontakten med universitetet. Efter ceremonin bjöd SLU Alumn in till en skål för våra snart nyblivna alumner.

 

Fakta:

Priser för bästa poster

Alnarp

1:a pris: Maria Hellström - hortonomprogrammet

Titel: The assassination of Xanthomonas hortorom pv. pelargonii

Motivering: A bloody poster that attracts attention! A clear and concentrated message to the reader from background to conclusion in a nicely balanced poster.

2:a pris: Ellen Wenner Tångring – masterprogrammet Landscape Architecture

Motivering: A harmonic poster regarding layout and colouring. Text and illustrations are characterized by a balanced densification. A title that arouses curiosity.

2:a pris: Catharina Stenmo – masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being

Titel: Ett naturligt liv

Motivering: An innovative, creative and eye-catching poster outside of the box. A natural choice.

Uppsala

Förstapris:Hanna Bernö, jägmästarprogrammet

Titel: Educating for a sustainable future - Perceptions of bioeconomy among forestry students in Sweden

Andra pris: Linda Werner, djursjukskötarprogrammet

Titel: Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner

Andra pris: Nils Ewald, agronomprogrammet med inriktning mot livsmedel

Titel: Fatty acid composition of black soldier fly - impact of the rearing substrate