SLU-nyhet

Nya tak och cykelställ monterade på Campus Ultuna

Publicerad: 05 juni 2019
cyklar under tak

Förutsättningarna för Ultunas cyklister har förbättrats de senaste månaderna. Tak och säkrare cykelställ är något som efterfrågats av cyklisterna.

Cykelställ har kompletterats med tak och nya cykelparkeringar har skapats under befintliga tak på flera ställen. På de nya platser där cykelställ monterats är ställen av en typ där man enklare kan låsa fast cykeln i ramen.

Tak har monterats över befintliga cykelställ utanför VHC samt mellan MVM och BioCentrum. Nya cykelställ har monterats under taket vid MVM:s huvudentré.
Vid den västra entrén till Ulls hus, från Ulls väg, går det nu att parkera cykeln under tak på båda sidorna av ingången. Även på hörnet av Ulls hus, vid korsningen Ulls väg/Almas allé kan man nu låsa fast cykeln i ramen, i nya ställ under tak.

Nitzelius gränd vid Ulls hus/ Östra Längan har också kompletterats med nya ställ.

Relaterade sidor: