SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser i Umeå

Publicerad: 17 maj 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om läkemedelsrester som passerar reningsverken och påverkar vattenlevande organismer, om kunskap och beslutsstöd som behövs att uppnå ett hållbart skogsbruk samt om nya tekniska innovationer i skogsbruket.

De tre professorer som installeras i Umeå den 24 maj forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar.

Se presentationsfilm med de fem nya professorer som installeras i Umeå.

Här finns professorernas sidor, inklusive pressbilder

  • Karin Öhman är professor i skoglig planering, ett forskningsområde som rör information som behövs för att kunna ta beslut om skogens framtida utveckling. Det handlar om när, var och hur olika skogsskötselåtgärder ska utföras på en fastighet eller i ett landskap för att målsättningarna med nyttjandet av skogen ska uppnås. Ett viktigt mål är att utveckla kunskap och beslutsstöd som i praktisk tillämpning kan hjälpa olika typer av skogsägare att uppnå ett hållbart skogsbruk, som beaktar såväl ekonomi som naturvärden och sociala aspekter.
  • Ola Lindroos är professor i skogsteknologi, ett forskningsområde som omfattar de arbetsprocesser som är kopplade till skötsel, skörd, upparbetning och transport av skoglig biomassa till industri och andra användare. Hans studier rör många aspekter av skogsteknologi, men han är särskilt intresserad av utvärderingar och förbättringar av nya tekniska innovationer. Hans viktigaste forskningsverktyg är empiriska fältstudier av befintliga innovationer, samt teoretiska modelleringar av framtida potentiella koncept. Målet är att skogsarbetet ska vara så effektivt som möjligt, och samtidigt värna arbetsförhållanden och miljö.
  • Tomas Brodin är professor i akvatisk ekologi, och undersöker hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer. Han använder sina kunskaper inom evolutions- och beteendeekologi för att förbättra den ekologiska relevansen i de riskbedömningar som görs kring kemikalier (framförallt läkemedel) i våra vattenmiljöer. Hans forskning överbryggar klyftan mellan laboratoriet och verkligheten genom att kombinera labb-försök, som visar orsakssamband, med storskaliga fältstudier som svarar på tiotusenkronorsfrågan: Vad händer i sjön eller ån?

Installationsföreläsningar i Umeå fredag den 24 maj 2019

  • Plats: PO Bäckströms sal, Skogsmarksgränd 17, SLU Umeå. Hitta till oss!

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna! Alla föredrag är på svenska.

Program

  • 09:00 Med blicken mot framtiden! Karin Öhman, professor i skoglig planering
  • 09:30 Hur kommer framtidens skogsarbete att utföras - när kommer robotarna?, Ola Lindroos, professor i skogsteknologi
  • 10:00 Medicinerad miljö – läkemedel i vattendrag påverkar både fiskar och insekter, Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi
  • 10:30 Kaffe/Te

Läs mer

Läs mer om, och lyssna på, de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning! Tidigare i vår har det hållits installationsföreläsningar vid andra SLU-orter: i Uppsala den 22 mars och i Alnarp den 10 maj.