SLU-nyhet

Asfaltering på Ultuna

Publicerad: 27 maj 2019

Akademiska hus meddelar att från och med måndagen den 27 maj och omkring två veckor framåt kommer asfalteringsarbeten utföras på Ultuna.

Undere den tiden kommer två stora omläggningarn att göras. En i höjd med SVA vid Ultunas norra del och en vid vårdcentralen vid den södra.


Kontaktinformation