SLU-nyhet

SLU får nytt system för schemaläggning och kursplanering

Publicerad: 17 april 2019

Ett fullständigt digitalt schema har länge efterfrågats av våra studenter samtidigt som SLU:s utbildningsorganisation behöver ett systemstöd som lättare håller ihop olika processer i verksamheten. För att möta dessa behov kommer SLU att införa ett nytt system som heter TimeEdit under 2019/2020.

Ett viktigt led i arbetet med att fördubbla vår studentpopulation till år 2027 är att kunna erbjuda ett modernt systemstöd för utbildningen. SLU:s verksamhet har länge önskat att minska på antalet utbildningssystem och istället försöka hitta lösningar som, så sömlöst som möjligt, håller ihop de olika delarna i verksamhetsprocessen.

TimeEdit möter dessa krav då det är ett helhetssystem med stöd för digitalt schema, lokalbokning, schemaläggning, tjänste- och kursplanering samt tentamenshantering. TimeEdit kommer att införas stegvis på SLU under 2019/2020. Samtidigt avvecklas det nuvarande lokalboknings- och schemaläggningssystemet KronoX.

Olika delar av verksamheten kommer att beröras och involveras under projekttiden. I projektbeskrivningen finns en grov tidsplan för införandet och de olika stegen i projektet. Projektgruppen för TimeEdit-projektet kommer att ta fram en detaljerad tidsplan för övergången från KronoX till TimeEdit.

Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för lärande och digitalisering, IT-avdelningen och avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM). På projektsidan kan du läsa mer om fördelarna med TimeEdit och hur projektet fortskrider.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation