SLU-nyhet

Du kan bidra till forskningen om kulturspannmål

Publicerad: 09 april 2019

Alla anställda och studenter vid SLU bjuds in att svara på en enkät om hur vi konsumerar spannmål, mjöl och bröd, som en del i ett forskningsprojekt om äldre spannmålssorter. Hantverksmässigt bakat bröd lottas ut bland de som svarat!

Undersökningen ingår i ett forskningsprojekt med syfte att undersöka potentialen hos äldre spannmålssorter, så kallade kulturspannmål. Det är ett samarbete med Högskolan Kristianstad, HKR. 

För att delta i studien måste du arbeta eller studera vid SLU (eller HKR) och vara minst 18 år.

Det tar cirka 10 minuter att genomföra undersökningen, och som tack kan du vara med i utlottning av hantverksmässigt bakade bröd.

Dina svar kommer att hanteras anonymt. Om du väljer att vara med i utlottningen så raderas dina kontaktuppgifter efter vinnarna utsetts. 

Om inte länken fungerar, kan du kopiera och klistra in adressen i din webbläsare.

Stort tack för din medverkan! 

Karin Gerhardt och Galia Zamaratskaia,
projektledare för Historiska sädesslag i framtidens mat, https://www.slu.se/kulturspannmal


Kontaktinformation

Galia, Zamaratskaia, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU
galia.zamaratskaia@slu.se018-67 20 05