SLU-nyhet

Startskott för nya studentbostäder på Campus Ultuna

Publicerad: 25 mars 2019

Idag var det startskott för de nya studentbostäderna som kommer att byggas vid Ultuna hamn i närheten av Arrheniusplan. Byggnaden som fått namnet Hydra har tidigare använts som institutionsbyggnad på SLU. Bakom bygget står Akademiska Hus.

Flera representater från SLU, SLU:s samlade studentkår och Akademiska hus medverkade under startskottet. Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun, var också inbjuden.

- Uppsala behöver fler studentbostäder. Ingen ska behöva tacka nej till en utbildning eller möjlighet att forska i Uppsala på grund av att man står utan boende, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

Hydra kommer att innefatta 108 nya lägenheter som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Inflyttning är beräknad till våren 2020. Det blir varierande boendeformer - från kollektivboende till mindre lägenheter. Byggnaden kommer att utrustas med en gemensam husdjursdusch i bottenvåningen och solceller planeras på taket som ska täcka en stor del av husets energibehov.

- Lätt tillgängliga och bra bostäder för studenter och gästforskare är en viktig konkurrensfaktor, både när vi ska locka till oss de allra bästa studenterna och de allra bästa gästforskarna. Att bostäderna ligger i vårt trivsamma och natursköna campusområde med närhet till arbetsplatsen innebär också att de som bor där slipper miljöpåverkande långa resor, säger Erik Fahlbeck, prorektor vid SLU.

De nya bostäderna ska stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidra till SLU:s vision om att fördubbla antalet studenter på SLU till år 2027.


Kontaktinformation