SLU-nyhet

Nya professorer föreläser i Uppsala

Publicerad: 12 mars 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som orsakar skada på växter, ekonomi vad gäller jordbruk, miljö och naturresurser samt landsbygdsutveckling, miljöförvaltning och genderfrågor.

De fem professorer som installeras på Ultuna den 22 mars forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar.

Här finns professorernas sidor, inklusive pressbilder

 • Helena Hansson är professor i nationalekonomi med inriktning jordbrukssektorns ekonomi. Helena Hansson är verksam inom jordbrukssektorns ekonomi. Hennes forskning spänner över områden som ekonomiska effekter av djurhälsa och djurvälfärd, effektivitet och produktivitet, riskhantering, lantbrukarnas val att gå över till ekologisk produktion samt ekonomiska effekter av lantbrukets diversifiering och specialisering.
 • Robert Hart är professor i miljö- och naturesursekonomi. Rob Hart forskar om den globala ekonomins utveckling på lång sikt. Hans utgångspunkt är att människan under de senaste 100 åren har åstadkommit unikt snabba tekniska framsteg, vilka ligger bakom ekonomisk tillväxt, men även förbrukning av naturresurser, utsläpp av föroreningar och förluster av biologisk mångfald.
 • Seema Arora Jonsson är professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot svenska och europeiska förhållanden. Seema Arora-Jonssons forskning handlar om teorier om landsbygdsutveckling, miljöförvaltning och genderfrågor i Sverige och Europa, men alltid kopplade till ett större globalt sammanhang.
 • Anti Vasemägi är professor i fiskbiologi. Anti Vasemägi försöker i sin forskning förstå de genetiska mekanismer som styr hur fiskar anpassar sig till sin livsmiljö. Han har arbetat mycket med laxfiskar, men också andra fiskarter och fiskparasiter, och hans forskargrupp redovisade nyligen världens första fullständiga sekvensbestämning av abborrens arvsmassa.
 • Jiasui Zhan, professor i växtpatologi med inriktning mot epidemiologi. Jiasui Zhan studerar mikroorganismer som orsakar växtsjukdomar, framförallt på viktiga jordbruksgrödor. Han försöker bland annat använda sina kunskaper för att utveckla bekämpningsstrategier som är miljömässigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Installationsföreläsningar i Uppsala fredagen 22 mars 2019

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna! 

Program

 • 09:00 Lantbrukarna, djuren, marken och konsumenterna: Om ekonomiskt värde och ekonomiska effekter i jordbrukssektorn, Helena Hansson, professor i nationalekonomi
 • 09:30 Technological progress and the human takeover of spaceship Earth, Robert Hart, professor i miljö- och naturresursekonomi
 • 10:00 Kaffe/te
 • 10:30 Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global context, Seema Arora Jonsson, professor i landsbygdsutveckling
 • 11:00 Fishing for genes that matter, Anti Vasemägi, professor i fiskbiologi
 • 11:30 Battling against plant diseases: An evolutionary approach, Jiasui Zhan, professor i växtpatologi

Läs mer

Läs mer om, och lyssna på, de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning! Det blir fler professorsföreläsningar vid SLU under våren: i Alnarp den 10 maj och i Umeå den 24 maj.