SLU-nyhet

Byte av system för bokning av grupprum

Publicerad: 09 december 2019

Just nu genomförs ett byte av SLU:s system för bokning av undervisningslokaler och grupprum, från KronoX till TimeEdit.

Vårt nuvarande bokningssystem KronoX gäller t.o.m. den 1 januari 2020. Den 2 januari 2020 tar TimeEdit över och i samband med det tas KronoX ur drift.

Följande gäller för Uppsala, Alnarp och Umeå:

  • Grupprumsbokning t.o.m. den 1 januari 2020 görs i KronoX
  • Grupprumsbokning fr.o.m. den 2 januari 2020 görs i TimeEdit

Under perioden fram till årsskiftet kommer informationen på studentwebben (https://student.slu.se/studieservice/lokaler/) att riktas om från KronoX till TimeEdit. Där kommer det även att stå instruktioner hur du går tillväga när du ska boka grupprum i TimeEdit.

I samband med systembytet passar vi på och gör en del ändringar kopplat till bokningsregler, t.ex. bokningar av grupprummen kan endast göras i entimmesblock (t.ex. 08.00 – 09.00).

Vänligen notera att TimeEdit inte har någon app. All bokning sker i systemets webbgränssnitt.

Införandet av TimeEdit kommer att ske i olika steg. Flytt av all nuvarande hantering från KronoX utgör det första steget. När införandet av TimeEdit är helt genomfört kommer vi att uppfylla ett av de viktigaste målen med TimeEdit-projektet, nämligen att alla studenter ska ha ett fullständigt och digitalt TimeEdit-schema.

TimeEdit-schemat går att prenumerera på vilket gör att du kan koppla det till din kalender (t.ex. Outlook-kalender eller Google-kalender) och se i din mobiltelefon. Prenumerationen gör att ändringarna i TimeEdit-schemat följer automatiskt med och visas i kalendern.

TimeEdit möjliggör även hantering av grupprum på våra övriga studieorter. Om du är student på någon av dessa orter ta gärna kontakt med SLUSS eller din lokala studentkår för att föra fram dina önskemål och synpunkter.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Om du har frågor kring bytet till TimeEdit kontakta timeedit@slu.se.