SLU-nyhet

SLU rekryterar studenter i Indonesien och Vietnam

Publicerad: 27 november 2019
Marcelinus Hatorangan, SLU alumn som deltog vid mässorna i Jakarta. Foto: Elin Helgsten.

Under oktober och november har SLU medverkat i European Higher Education Fair i Indonesien samt vid Study in Sweden dagarna i Vietnam. Aktiviteterna är ett led i SLU:s satsning på att rekrytera fler internationella studenter till SLU:s utbildningar.

Att öka antalet internationella studenter vid SLU är en del i SLU:s övergripande mål att fördubbla antalet studenter vid universitetet. Internationella studenter är en viktig del av denna målsättning, med en ökad internationalisering och ett ökat utbyte med andra delar av världen ökar kvalitén på utbildningarna då internationella studenter kan tillföra erfarenheter och perspektiv från sina respektive hemländer.

Indonesien och Vietnam är två av de fokusländer som SLU arbetar aktivt med inför läsåret 2020. Fokusländerna är länder av extra intresse för SLU där det potentiellt kan finnas ett stort intresse för utbildningar inom de områden där SLU:s utbud är starkt. I Indonesien finns en stadig ekonomisk tillväxt och en stor befolkning och antalet studenter som studerar i Europa ökar från år till år. SLU deltog för tredje året i rad i EHEF mässan i Indonesien och det finns ett tydligt intresse för många av de frågor som ligger nära SLU, i synnerhet frågor som rör hållbar livsmedelsproduktion och frågor som kopplar samman ekonomiska aspekter med hållbar utveckling.

Även i Vietnam har utvecklingen gått i snabb takt och landet har på ett kvartssekel gått från att vara en fattig jordbruksnation till dagens samhälle, ett lägre medelinkomstland där industri och tjänster står för merparten av ekonomin. Parallellt med denna utveckling har Vietnam gått från planekonomi till marknadsekonomi och fattigdomen har minskar betydligt. Jordbruket är dock fortfarande av avgörande betydelse för Vietnam och står för ca 20 procent av BNP och nära 50 procent av arbetskraften. Vietnams ekonomiska förutsättningar sammanfaller därmed med många av de ämnesområdet som SLU fokuserar på och med anledning av detta medverkade SLU i Study in Sweden dagarna som arrangerades av Svenska ambassaden i Vietnam.

I samband med Study in Sweden dagarna i Vietnam stod Sveriges ambassad även värd för två alumnträffar, en i Hanoi och en i Ho Chi Minh City. På SLU kan vi stolta konstatera att vi har ett starkt alumnnätverk i Vietnam då merparten av deltagarna på dessa träffar kom just från SLU. Många erfarenheter utbyttes under dessa tillställningar och vi ser fram emot att se detta nätverk växa ytterligare med nya studenter under många år framöver.