SLU-nyhet

Är du fysiskt aktiv utomhus under vinterhalvåret?

Publicerad: 05 november 2019

Vi studerar utemiljöns betydelse för vardagsmotion och behöver din hjälp! Vårt mål är att studien ska bidra med kunskap som på sikt kan skapa bättre utemiljöer för motion och rekreation.

Du deltar genom att skicka ett sms eller e-mail om dagen i två veckor där du beskriver omnärvar och hur du har varit fysiskt aktiv utomhus, t.ex. motionerat, cyklat eller lekt. Efter de två veckorna vill vi intervjua dig, i ungefär en timme, om utemiljöns betydelse för din vardagsmotion. 

För tillfället fokuserar vi på de som bor eller vistas i: centrala Knivsta, Upplands Väsby tätort och områdena Årsta, Sala backe och Kungsängen i Uppsala.

Kom igång redan idag!

Du deltar i studien genom att skicka ett meddelande om dagen i två veckor, via sms eller e-mail. Om du gör flera aktiviteter under en dag så kan du välja att skicka ett samlande meddelande eller flera meddelanden efter varje aktivitet. Du får gärna skicka bilder som visar platsen du är på och vad du gör där. Oroa dig inte för om det du skriver är "oviktig" eller "fel" information. Skriv hur långt eller kort du vill!

Dag 1. Skicka ett e-mail eller sms där du skriver att du vill vara med, din ålder och i vilket område du bor. Skriv därefter om du varit fysiskt aktiv utomhus idag. Om du har varit fysiskt aktiv utomhus idag så vill vi veta närvarhur och, om det varit aktuellt för din aktivitet, hur du tog dig dit. Vi vill också veta hur utemiljön påverkade din aktivitet. Kanske hade vädret betydelse, några egenskaper hos just den platsen, eller kanske var det sällskapet med andra som var viktigt? Ta upp det som är viktigt för dig. Om du inte varit fysiskt aktiv utomhus idag så får du gärna kommentera det. Hade du tänkt vara det men ändrade dig, i så fall varför?

Dag 2-14. Skicka dagligen ett eller flera meddelande via sms eller e-mail där du beskriver, på samma vis som under dag 1, om och i så fall hur du varit fysiskt aktiv utomhus just denna dag.

Skicka dina meddelanden till: therese.andersson@slu.se, eller sms till 0738-006134

 

Genom att skicka ett meddelande via sms eller e-mail till oss och delta i studien så godkänner du att vi får behandla den information du ger till oss under studiens gång och att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Läs mer under Hantering av personuppgifter nedan.

Hantering av personuppgifter

Studien genomförs av forskare vid Avdelningen för Landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att inhämta kunskap för att förstå mer om hur och varför vi är fysisk aktiva utomhus under vinterhalvåret och att därmed på sikt bidra till att skapa bättre utemiljöer för motion och rekreation.

Genom att skicka ett e-mail till oss och delta i studien så godkänner du att vi får behandla den information du ger till oss under studiens gång och att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Detta är alltså information om hur du är fysisk aktiv och dina tankar kring det, samt bakgrundsinformation om dig som person som du väljer att delge oss. Vi kommer att handskas varsamt med den informationen. Den är bara tillgänglig för en mindre grupp forskare och efter vår uppföljande intervju så kommer all information att kodas så att det inte går att utläsa vem informationen handlar om. Den kodade informationen kommer att lagras så länge studien är pågående och så länge arkivering av källmaterial kräver det.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke utan att behöva ge några skäl för detta. Du kan också när som helst be om att få tillgång till dina uppgifter, samt få dem raderade, rättade, begränsade eller invända mot behandlingen. SLU är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du önskar att använda dig av dina rättigheter eller om du har du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen dataskydd@slu.se eller via 018-67 20 90. Din kontaktperson för denna studie är: Mattias Qviström. Om du inte är nöjd med SLUs svar, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se eller 08-657 61 00. Du kan läsa mer om dataskydd och tillsyn på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se


Kontaktinformation

Therese Andersson
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
therese.andersson@slu.se

Mattias Qviström
Professor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
mattias.qvistrom@slu.se