SLU-nyhet

SLU-utbildningar får förlängda examina

Publicerad: 17 oktober 2019

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter.

Regeringen har i dag beslutat att ändra i bilagan till förordningen för SLU. Agronomexamen kommer att förlängas från 270 till 300 högskolepoäng. Hippolog-, trädgårdsingenjörs- och   lantmästarexamina går från att omfatta 120 till 180 högskolepoäng.

Studenterna på dessa utbildningar har redan innan denna förändring ofta läst minst så många poäng som den beslutade förlängningen. Ändringarna möjliggör nu examina som tydligare avspeglar   studenternas färdigheter, vilket ger en ökad tydlighet för studenter och framtida arbetsgivare.

– Utbildningarna vid SLU är mycket viktiga för de areella näringarnas utveckling i Sverige. Ändringarna som regeringen i dag har beslutat om ger SLU goda möjligheter att utveckla sina utbildningar och fortsätta att ligga i framkant, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation