SLU-nyhet

Hållbara städer i framtiden

Publicerad: 22 oktober 2019

Sharing Cities Sweden anordnade Sharing Cities Summit med syfte att förena aktörer inom Sharing Cities Alliance (SCA) i Lund i oktober 2019. Målet var att dela erfarenheter och idéer kring temat delningsekonomi.

Neil Sang, forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning rapporterar från Sharing Cities Summit. 

Läs hela artikeln på engelska genom att klicka på ENGLISH höst upp på denna sida.


Kontaktinformation