SLU-nyhet

Följderna av tallens reträtt

Publicerad: 11 september 2018

När tallen ersätts av gran förändras landskapet i grunden. Den öppna ljusa tallskogen har en frodigare markflora jämfört med den mörka mossiga granskogen.

Någon gång i slutet av 1930-talet blev granen ett vanligare trädslag än tall i södra Sverige. Därefter har granens andel växt.
Idag består södra Sveriges produktionsskog till hälften av gran, medan tallens andel minskat till en tredjedel.
På mark som traditionellt har ansetts vara bäst lämpad för tall planterar många markägare gran. En anledning är problemet med älgarnas betesskador.
Det är en drastisk förändring med många konsekvenser.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation