SLU-nyhet

Nygammal överfart över Fyrisån invigd

Publicerad: 04 september 2018

Representanter för Uppsala kommun och SLU invigde den 4 september den nya Vindbron över Fyrisån strax norr om Ultuna. Bron är öppen endast för gångtrafikanter och cyklister. Den är en viktig länk mellan östra och västra sidan av södra Uppsala och ökar rörligheten för besökare i naturreservatet Årike Fyris.

Det är SLU som äger marken och de delar av den tidigare bron som fortfarande är brukbara. SLU har upplåtit brofundamenten till Uppsala kommun och det är en starkt bidragande orsak till att den nya bron har kunnat byggas så snabbt och utan ingrepp i Fyrisån, som ett bygge av nya fundament skulle innebära.

Nu tar kommunen över ansvaret för bron samt den väg som förbinder Ultuna med Kungsängen gård. SLU ska vara med och finansiera upprustningen av vägen samt öppna befintliga parkeringsplatser för allmänheten vid gården.

Bron är en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden är två meter. Bygget av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och SLU. Enligt uppgift har det funnits en bro ungefär på samma plats där Vindbron ligger idag sedan 1600-talet. Sedan mitten av 1990-talet har bron varit stängd.