SLU-nyhet

Drop-in för statistisk rådgivning med Statistics@SLU

Publicerad: 18 september 2018

Arbetar du med statistisk analys av data eller behöver du bearbeta dina data inför en statistisk modellering? Arbetar du i R? Behöver du ibland någon att diskutera dina resultat eller program med? Eller får du felmeddelande som du inte förstår? Centrum för statistik vid SLU (Statistics@SLU) erbjuder gratis statistisk rådgivning till alla SLU:s forskare.

Nu finns vi även tillgängliga under drop-in tider in Umeå, Alnarp och Ultuna.

Hjälpen riktas främst till dig som redan vet vad du vill göra, men behöver lite hjälp eller stöd att genomföra det.

Vid mer komplicerade frågor eller om det krävs tid att förklara design, data eller program är ni välkomna att kontakta oss genom den vanliga konsultverksamheten (maila statistics@slu.se eller en konsult på ditt campus). 

Arbetar du med statistisk analys av data eller behöver du bearbeta dina data inför en statistisk modellering? Arbetar du i R?  Behöver du ibland någon att diskutera dina resultat eller program med? Eller får du felmeddelande som du inte förstår?

Centrum för statistik vid SLU (Statistics@SLU) erbjuder gratis statistisk rådgivning till alla SLU:s forskare. Nu finns vi även tillgängliga under drop-in tider in Umeå, Alnarp och Ultuna.

Hjälpen riktas främst till dig som redan vet vad du vill göra, men behöver lite hjälp eller stöd att genomföra det.

 

Ta med egen dator!

 

Plats och tid (Kontrollera Statistics@SLU hemsida för uppdaterat information):

Alnarp, varje vecka onsdagar eftermiddag, vanligtvis kl 13.15 i seminarierummet Vegetum, Inst. för biosystem och teknik.

Umeå (fokusera på R programmering snarare än statistik): Aug 31, Sept 14, Sept 21, Oct 5, Oct 19, Nov 2, Nov 16, Nov 30, Dec 7; kl 14.00 – 16.00 i rum C350 på Inst för skogsekologi och skötsel.  

Ultuna (även SAS och JMP hjälp kan ges): varannan tisdag, 10:15-11:30 i fika/lunchrummet i Mark-Vatten-Miljöcentrum: Sept 25, Okt 8 (Obs! måndag), Okt 23, Nov 6, Nov 20, Dec 4, Dec 18. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation