SLU-nyhet

App håller koll på barkgnag

Publicerad: 13 augusti 2018

Med hjälp av en app i telefonen kan skogsägare bedöma skador av kronhjort. Den nya appen har utvecklats av forskare vid Lantbruksuniversitetet i samarbete med Skogsstyrelsen. Kronhjorten gnager, eller "flänger" av barken på granar. Problemen är långt ifrån nya, men ökar i takt med att stammen av kronvilt växer och breder ut sig över landet.

I en del bestånd kan nästan varenda gran vara angripen. Den avgnagda barken är inkörsport för svampinfektioner och försämrar virkeskvalitén. I stället för en fin rotstock av timmer för sågverket blir det kanske i bästa fall massaved.

OFTA duger rotstocken bara till energived. I värsta fall kan trädet dö av uttorkning. Frågan är vad en skogsägare bör göra när han eller hon har ett hårt betat bestånd ungskog av gran. Ett alternativ är att avverka granen i förtid och börja om från början.

Den nya appen underlättar vägvalet


Bild: På våren, när barken lossnar lätt, flänger kronhjorten av barken.

ANVÄNDAREN matar i basfakta: Trädens ålder, medeldiameter, ståndort, andel gnagda träd och ytterligare en del uppgifter. Därefter räknar appen ut hur mycket lägre inkomsten blir vid slutavverkning jämfört med om beståndet inte haft några skador.

– Oftast blir resultatet att det trots allt är bäst att lämna beståndet och avverka träden vid normal avverkningsålder.

– På så sätt får skogsägaren vägledning inför framtiden och det går att testa olika scenarier. Dessutom, vilket är nog så viktigt, riktas uppmärksamhet mot viltskadorna, säger Annika Felton.

HON och kollegorna på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har tagit fram appen med stöd av Partnerskap Alnarp som är en länk mellan universitetet och näringslivet. Annika Felton forskar kring viltskador, professor Urban Nilsson har arbetat med tillväxtmodeller och Magnus Mossberg har överfört kunskapen till en fungerande app. Det hela är en del i ett större forskningsprojekt.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation