SLU-nyhet

SLU deltar under FN-toppmöte i New York

Publicerad: 18 juli 2018

SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, 'High Level Political Forum’ (HLPF). Temat för HLPF 2018 är ”Omställning mot hållbara och motståndskraftiga samhällen”.

Hur går det för de globala målen?

Är vi på rätt väg för att nå de globala hållbarhetsmålen (SDGs) år 2030? Var gör vi framsteg och var behöver vi öka insatserna? För tredje året i rad samlas nu FN:s medlemsstater, företagsledare, forskare, stiftelser, FN-organ och civilsamhälle under 'High Level Political Forum’ (HLPF) för att utvärdera var vi står i vår gemensamma strävan att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Under åtta dagar i juli presenterar 47 länder sina framsteg för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Sveriges framsteg presenteras

SLU Urban Futures programchef Lisa Diedrich har bjudits in att vara en del av den svenska delegationen, ledd av miljöminister Karolina Skog, som ska presentera Sveriges framsteg och nationella handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Lisa kommer att bidra med exempel kopplade till Mål 11 om hållbara städer och samhällen. Några initiativ som kommer att lyftas är bland annat ’M21 - Malmö för det 21:a århundradet’ - ett nyligen påbörjat samarbete mellan Malmö stad, näringsliv och akademi. Här formas en unik tankesmedja och testbädd för urbana innovationer med Agenda 2030 som grund.  

− Vi behöver ompröva definitionen av vad som är "urbant", säger Lisa Diedrich. Majoriteten av de globala målen kommer att utspela sig i ett stadslandskap och därför spelar kommuner och lokal styrning en avgörande roll. Det urbana hållbarhetsmålet kan fungera som en dörröppnare för alla de andra globala målen och trigga en betydelsefull kedjereaktion, menar Lisa. Samarbete och ett tvärvetenskapligt arbetssätt är nödvändigt för att genomföra Agenda 2030.

På väg mot hållbara och motståndskraftiga samhällen

Den uppsättning mål som särskilt granskas vid årets möte är:

  • Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla
  • Mål 7 - Hållbar energi för alla
  • Mål 11 - Hållbara städer
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Sverige har tagit fram implementeringsunderlag för vart och ett av dessa fem mål, vilka innehåller landets främsta budskap till HLPF 2018. (Underlagen går att ladda ner som PDF:er via government.se.) Sverige har redan kommit långt i pågående omvandling mot hållbara och motståndskraftiga samhällen och ligger i framkant på många sätt i arbetet med de globala målen. Men vi har fortfarande en bra bit kvar och en hel del att bidra med globalt.

Fakta:

SLU Urban Futures
SLU Urban Futures är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens uppdrag är att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.
www.slu.se/urbanfutures

Agenda 2030
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

HLPF
HLPF är det centrala uppföljningsforumet för Agenda 2030 på global nivå och ambitionen är att alla processer inom och utom FN-systemet ska knytas ihop under de två veckor som forumet pågår. Bland annat kommer länder att presentera hur de arbetar med att genomföra agendan, diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. HLPF kommer varje år att ha ett särskilt tema och årets tema är ”Transformation towards sustainable and resilient societies”.