SLU-nyhet

Säker framtid för studenter med examen från Skogsmästarprogrammet

Publicerad: 04 juni 2018

I fredags var det examensdags för studenter som började sina studier 2015 på SLU:s skogsmästarprogram i Skinnskatteberg. SLU Alumn deltog under högtiden och fick en pratstund med några av studenterna om deras tid på SLU och framtidsplaner.

Det är ett fullspäckat program som väntar studenterna på deras examensdag. Först ska de två studenter som fått pris för bästa examensarbete presentera sina resultat för sina kursare och lärare. Sedan väntar inspirerande tal av representanter från utbildningen följt av en examenshögtid i kyrkan och avslutande lunch för de nybakade skogsmästarna och deras familjer.

Jag får en pratstund med Agnieszka Björk, som fått pris för sitt examensarbete. Hon har tittat på ett avverkningshotat skogsområde i Skinnskatteberg, vilka intressenter som finns och deras behov av området.

– Det saknas bra verktyg för att värdera sociala värden i skogen vilket gör det svårt att jämföra dem med ekonomiska värden. De sociala värdena glöms bort när man ska ta beslut om avverkning. Därför har jag i mitt examensarbete tittat närmre på deltagande planering, som är en modell där man tittar på vilka intressenter ett område har och väger in deras mål och behov.

Genom att använda modellen fick skogsområdet vara kvar. Markägaren såg fördelarna med att inte avverka.

Du är en av få kvinnor på Skogsmästarprogrammet, varför valde du den här banan?

– Min man är skogsmästare och när han började jobba blev jag lite avundsjuk på hans frihet i jobbet och möjligheter till att vara utomhus. Och så har jag ett stort naturintresse. Det var nog det som gjorde att jag också bestämde mig för att bli skogsmästare, säger Agnieszka.

Vad tar du med dig från din tid på Skogsmästarprogrammet?

– Känslan av att tillhöra en stor familj. Vi som gått här har kommit varandra nära under studietiden. Nu ser jag fram emot att förvandla mina kunskaper i praktiken och hoppas kunna vara med att påverka skogsbruket åt rätt håll, avslutar Agnieszka.

Konjunkturen inom skogsbranschen är hög. De flesta som tar examen från Skogsmästarprogrammet har redan fått jobb innan de är klara med sina studier. För Agnieszka väntar en tjänst som skogsinspektor på Mellanskog.

En annan student som redan har fått jobb är Andreas Zetterström som fått jobb som virkesinköpare.

– Egentligen hade jag jobb redan innan jag började plugga till skogsmästare. Jag körde en skördare och blev kontaktad av en virkesinköpare som ville att jag skulle ta steget vidare. Det lät som en bra idé tyckte jag, så jag sökte till SLU och Skogsmästarprogrammet och kom in.

Andreas berättar att skogsbruket är väl förknippat med ekonomi vilket har genomsyrat hela utbildningen.

– Vi har läst mycket matematik och statistik, kunskaper som jag tar med mig inte bara i mitt fortsatta yrkesliv utan även i det privata livet. Det är en bred utbildning som innehåller mycket som är aktuellt för hela livet.

Andreas ser fram emot nästa kapitel i livet som virkesinköpare på hemmaplan i Jämtland. Han vill gärna bidra till att fler väljer att jobba inom skogsnäringen.

– Det kommer ju att komma skogsdagar och andra tillfällen när jag kommer att träffa gymnasieelever. Och då kan jag utifrån min bakgrund berätta att programmen på SLU är ett bra steg om man vill utvecklas vidare inom skogsnäringen, avslutar Andreas.

Text: Mats Persson, SLU.

Fakta:

SLU Alumn är länken mellan SLU och universitetets tidigare studenter. Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka SLU:s kontakt med omvärlden.