SLU-nyhet

Snytbaggen fortsätter att gäcka

Publicerad: 14 juni 2018

Trots nya effektiva skydd mot snytbaggar fortsätter plantor att dö. Frågor som uppstår är om de blir extra stresskänsliga av beläggningen och om andra skadegörare gynnas när gifterna försvinner

Under senare år har personalen i Asa försökspark noterat fler angrepp än vanligt av svart bastborre.

– När plantorna behandlades med insekticider hamnade en del av medlet även på rötterna eller togs upp i plantan och troligtvis då även rötterna.

– En hypotes är därför att vi nu med de nya skydden får en ökning av dessa skador, säger Kristina Wallertz.

 DEN kemiska behandlingen har i huvudsak ersatts av mekaniska skydd och då mestadels i form av beläggningar på plantan. De bromsar snytbaggen från att gnaga på barken, men lämnar rötterna öppna för angrepp. DET FINNS få studier om bastborre och nästan inga i södra Sverige. Ett nytt forskningsprojekt finansierat av Södra är inriktat på att klargöra hotet från bastborren.

Närmare 3000 granplantor från tio olika hyggen kommer att grävas upp efter två år och läggas i frysen. Därefter återstår ett mödosamt arbete med att kartlägga i vad mån det finns gnag på rötterna och hur omfattande det i så fall är. Snytbaggen gnager gärna på rothalsen och plantans stam och bastborren på rötterna. I gränslandet där emellan kan det ibland vara svårt att avgöra vilken skadegörare som varit framme.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation