SLU-nyhet

Visar vägval mot framtida skogar

Publicerad: 30 maj 2018

Att förutse tillväxten i skogen ger bara en dimension av framtiden. Frågan är hur skogsägarna agerar och vilka framtida utmaningar skogsbruket har att möta. Forskarna arbetar med nya verktyg för att underlätta planering och vägval.

Nyligen medverkade forskare från Lantbruksuniversitetet vid en workshop i Växjö som samordnats av Länsstyrelsen och inkluderade många intressenter från det praktiska skogsbruket. Det handlade om möjligheten att planera för en "grön infrastruktur" som binder ihop naturvärden i landskapet.
TILL HÖSTEN hålls ett liknande möte tillsammans med Södra med fokus på produktionsfrågor.
– Vi kan inte bara sitta i vår kammare och teoretisera. Kunskapen behöver komma ut, samtidigt lär vi oss av de som arbetar praktiskt med frågorna. Det är viktigt att olika intressen kring skogen diskuteras på ett sakligt sätt, utan att sitta kvar i gamla skyttegravar. Vi tar fram underlag för diskussioner om framtiden.
Det säger Vilis Brukas. Tillsammans med professor Ljusk-Ola Eriksson leder han Alterfor, ett EU-finansierat forskningsprojekt som involverar tio länder.
ALTERFOR står för "Alternative models and robust decision-making for future forest management".
Den långa titeln handlar i korthet om att förutse vad som kommer hända i skogen under framtida klimat- och marknads-scenarier.
– Målet är att hitta skötselalternativ på bestånds och landskapsnivå, som tillsammans balanserar tillgången på olika ekosystemtjänster från skogen, säger Isak Lodin, doktorand som leder den svenska fallstudien inom Alterfor.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

 

Vilis Brukas

Foto: Pär Fornling


Kontaktinformation