SLU-nyhet

Grupper av björk bland granen

Publicerad: 07 maj 2018

I ett färskt Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Forskaren Emma Holmström om nya forskningsresultat och ny teknik för mer varierande bestånd. Emma är en av projektledarna i Fras, ett forskningsprojekt om framtidens skogsskötsel med flera doktorander.

Där granplantorna har problem att överleva är det bättre att ge björken chansen.

– Jag tror vi går mot ett precisionsskogsbruk som innebär ett mer varierat landskap. Ny teknik och ny kunskap leder till enklare småskalig anpassning i bestånden för att nå många olika mål med skogen. Det säger Emma Holmström.

NYLIGEN har Emma Holmström utvärderat uppföljningen av Södras planteringar. Det handlar om hela 6 000 provytor på 240 hyggen som planterade mellan 2006 och 2010. Provytorna inventerades direkt efter plantering och tre år efteråt.

Ett resultat är att barrotsplantor och täckrotsplantor klarade sig ungefär lika bra. Vidare bekräftas betydelsen av att välja rätt planteringspunkt.

Vid den första inventeringen, direkt efter plantering, bedömdes andelen plantor som planterats rätt. Den bedömningen stämde väl överens med antalet plantor som överlevt tre år senare.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation