SLU-nyhet

Gallrar fram ädellövskogen

Publicerad: 09 april 2018
Magnus Löf

Ibland är aktivt skogsbruk en förutsättning för att skapa naturvärden. Forskarna testar möjligheterna på det som blir några av landets vackraste försöksytor.

Det finns mycket betesmark som växt igen till täta blandskogar. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till skogar med ädellöv. Därmed gynnas både den biologiska mångfalden och det blir trevliga skogar att vistas i, säger professor Magnus Löf.
ATT röja fram ekskog, eller andra ädla lövträd, är inget nytt. Det nya är att möjligheterna utvärderas vetenskapligt. Det ger systematisk kunskap om resultat och arbetsmetoder.
Den biologiska mångfalden kartläggs och inte minst värderas i vad mån människor uppskattar den nya skogen. Med andra ord vägs skogens sociala värden in, vilket är ganska ovanligt. Oftast ligger allt fokus på biologisk mångfald.
Dessutom ger det försiktiga skogsbruket intäkter.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation