SLU-nyhet

Seminarieserie: Kraften i att arbeta tillsammans

Publicerad: 20 februari 2018

I februari 2018 startar en seminarieserie, som använder historisk ekologi som en arena för att undersöka kraften i att arbeta transdisciplinärt. ”Seminars in Historical Ecology” för samman forskningsdiscipliner, forskare och perspektiv som har mycket gemensamt men som traditionellt bedrivs på egen hand.

Samhället står inför komplexa och utmanande miljöproblem som inte kan lösas genom en slags kunskap i taget. Interdisciplinära diskussioner är avgörande i arbetet med att lösa komplexa problem, inte minst när det kommer till bevarandet av biologisk mångfald.

Historisk ekologi är varken en disciplin eller en teori. Det är ett växande forskningsfält som sammanför och kombinerar många olika slags data (som till exempel dokument, arkeologiska och etnografiska fynd, ekologisk och miljövetenskaplig kunskap) för att nå fram till ny förståelse för relationen mellan människa och natur, och underlätta det interdisciplinära arbetet. Genom att kombinera och analysera dessa olika informationskällor stimuleras forskningen av nya frågor, insikter och metoder.

Seminars in Historical Ecology för samman discipliner, forskning och perspektiv som har mycket gemensamt men som traditionellt bedrivs på egen hand. Seminarierna har alla en teoretisk bakgrund i boken Issues and concepts in historical ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions, (red: Crumley, Westin, Lennartsson), som publicerades i November 2017.

- Historisk ekologi är ett interdisciplinärt ramverk för forskning. Genom dessa seminarier vill vi utveckla både ramverket självt och få till stånd fruktbara diskussioner mellan forskare från olika discipliner, säger Anna Westin, docent vid CBM.

- Så kom och lyssna på utmanande föreläsningar och var med i stimulerande diskussioner!

Fakta:

Seminarierna anordnas av Centrum för biologisk mångfald, och hålls på SLU Campus Ultuna, Uppsala.

Program:

21 February:
Mats Widgren: Landesque capital: a boundary concept?

21 March:
Jesper Larsson, Eva-Lotta Päiviö, Per Lagerås: The Historical Ecology of forests and mountains in times of expansion and regression

10 April:
Anneli Ekblom, John Ljungqvist: The historical ecology of Old Uppsala and its value as a heritage place

2 May:
Ove Eriksson: Human niche construction as a framework for historical ecology

Mer information på www.slu.se/cbmseminars


Kontaktinformation