SLU-nyhet

Hus totalrenoveras till studentlägenheter på Ultuna

Publicerad: 14 december 2018

Akademiska hus investerar 193 miljoner i att bygga bostäder till studenter och gästforskare på Ultuna. Det blir 108 lägenheter med plats för 132 boende i varierande form – från kollektivboende, dubbletter i korridor till mindre lägenheter. De förberedande arbetena är påbörjade och inflyttningen är planerad till 2020.

– Bra och lättillgängliga bostäder för studenter och gästforskare är en viktig konkurrensfaktor när vi ska locka till oss de allra bästa inom båda kategorierna, säger Birgitta Wikmark Carlsson, biträdande universitetsdirektör vid SLU. SLU har målet att fördubbla antalet studenter på tio år och att ha tillgängliga bostäder till studenterna kan vara avgörande. Hur administrationen av uthyrningen av bostäderna ska gå till är ännu inte är beslutad.

Huset som nu ska bli lägenheter och ska renoveras är från början av 1930-talet. Tidigare hade här bland annat institutionen för kemi sina lokaler här men det har nu stått oanvänt i ett flertal år.

– Akademiska Hus vill verka för att fler studentbostäder byggs runt om i landet av många olika anledningar. Dels för att bostäder är en avgörande faktor för lärosätenas framtida konkurrenskraft och dels för att ingen student ska behöva välja bort en utbildning på grund av bostadsbrist, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.


Huset som ska bli student- och gästforskarbostäder ligger vackert på Ultuna. Huset kallas kemihuset sedan institutionen för kemi satt där. Ett drygt stenkast därifrån flyter Fyrisån.


Kemihuset från 1930-talet är en funktionalistisk byggnad av sin tid och med sina kvalitéer. Den finstämda herrgården ligger som historisk pendang mitt emot. 

 


Huset är stort och lägenheterna och de gemensamma utrymmena kan givetvis bli alldeles förträffliga. Att människor kommer att röra sig på Ultuna även efter kontorstid kommer att ge liv till hela området. 


Herrgården ligger magnifikt på sin höjd och ger karaktär åt platsen. 

Citaten och bilden från LINK arkitekter är publicerade med tillstånd från Akademiska hus. 

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU.