SLU-nyhet

Elin Olofsson blir Årets SLU-alumn 2018 för upprop mot sexism och sexuella trakasserier i skogsbranschen

Publicerad: 03 december 2018

Elin Olofsson är skapare till hashtaggen #slutavverkat på Instagram, skogsbranschens upprop mot sexism och sexuella trakasserier i den globala #Metoo-rörelsen. Elin Olofsson får priset Årets SLU-alumn då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU.

Elin Olofsson har jägmästarexamen från SLU och har sedan examen 2010 jobbat i olika roller på SCA Skog i Umeå, alla med kopplingar till virkesköp och marknad.

I slutet av 2017 tog hon tillsammans med några andra i skogsbranschen initiativ till hashtaggen #slutavverkat. Under hashtaggen har över 120 berättelser om sexuella trakasserier, härskartekniker och diskriminering samlats från anställda inom skogsbranschen, men också från studenter och anställda vid SLU. Uppropet gav också stöd åt ett öppet brev riktat till SLU och hela skogsnäringen, som Elin och flera studenter vid SLU stod bakom, med krav på handling.

 – Utan Elin Olofssons insats hade inte diskussionen om lika villkor och jämställdhet varit lika levande inom universitetet som den är idag, säger Peter Högberg, rektor vid SLU. Det krävs mycket mod att utmana de gamla traditioner som fortfarande präglar skogsbranschen - från bolagens styrelserum och entreprenörer till lärare och kurskamrater.

Efter uppropet har skogsfakulteten vid SLU bland annat tagit initiativ till utställningen Jämställd Återväxt för att skapa ett forum för diskussion och handling.

– Det här är ett erkännande för alla oss bakom uppropet #slutavverkat. Jag hoppas att priset markerar att det inte längre ska kännas som något förbjudet att stå upp för jämställdhet i skogen. Vad skogsbranschen behöver är tolerans. Inga stora, viktiga, avgörande tankar har någonsin fötts ur intolerans, säger Elin Olofsson.

På kort sikt har #slutavverkat bidragit till ett regeringsuppdrag om ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och en stärkt opinion för alla de som kämpar för jämställda arbetsplatser. Det har också startats ett nätverk för yrkesverksamma kvinnor i Skogsbranschen.

– Jag vet att många ledningsgrupper och organisationer jobbar med olika former av jämställdhet kopplat till ledarskapsplattformar och ledarskapsutbildningar. På lång sikt hoppas jag att ”tandkrämen är ute ur tuben” när det gäller diskussionen om jämställdhet och skog. Jag sa för ett antal år sedan att innan jag går i pension ska skogsbranschen vara jämställd, och förhoppningsvis har senaste årets utveckling bidragit till att det kommer gå fortare än så, säger Elin Olofsson.

Vad har din SLU-utbildning och tid på SLU betytt för dig?
– Med några års reflektion har jag kommit till slutsatsen att jag utbildade mig i fem år för att kunna förstå och utveckla skogsvetenskapen. Hemligheten är att vi gör det i syfte att tolka skog för människor som tänker på helt andra saker än skog varje dag. SLU är för mig kraft och kunskap att skapa en bättre värld tack vare skogen, oavsett om det är för människorna i skogen eller för skogarna själva, avslutar Elin Olofsson.

Elin Olofsson kommer att få ta emot sitt pris och hålla en föreläsning på Thesis Day, 29 maj 2019.

Fakta:

SLU Alumn
SLU Alumn är länken mellan SLU och universitetets tidigare studenter. Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka SLU:s kontakt med omvärlden.
SLU Alumn delar ut priset Årets SLU-alumn. En jury med representanter från SLU utser en vinnare bland de nominerade.
www.slu.se/alumn