SLU-nyhet

SLU vill ha dubbelt så många studenter

Publicerad: 13 december 2018

Inom Sveriges lantbruksuniversitet pågår ett projekt som ska fördubbla antalet studenter i grundutbildningen.

– Samhället behöver fler som är utbildade vid SLU, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren. Våra studenter bidrar till framtidens hållbara nyttjande av djur och biologiska naturresurser – både i Sverige och globalt. De behöver vara med och utveckla de gröna näringarna mot produktions­system anpassade till ett hållbart samhälle byggt på cirkulär, biobaserad ekonomi.

SLU har inlett ett brett utvecklingsarbete som beräknas pågå under flera år. Avsikten är att få fler studenter till universitetet genom olika åtgärder som fokuserar på att utveckla innehåll och genomförande av utbildningarna. Flera förslag finns som ska skapa mer attraktiva utbildningar. I dessa ingår både att ompröva en del av de befintliga programmen och att skapa nya program och kurser.

Bland annat övervägs att genomföra en fullständig så kallad Bolognaanpassning av flera av SLU:s långa yrkesutbildningar, en anpassning som de flesta svenska lärosäten redan genomfört. I ett sådant upplägg skulle treåriga kandidatprogram som sedan kompletteras med tvååriga masterprogram ersätta de nuvarande agronom- och jägmästarprogrammen. För hortonomutbildningen är en sådan förändring redan sjösatt. Den som uppfyller kraven kan även fortsättningsvis få en agronom-, hortonom- eller jägmästarexamen.

– Bland våra europeiska systeruniversitet är det här den dominerande modellen. Vi vet också att dagens ungdomar vill hålla många dörrar öppna och kan vara tveksamma till att binda upp sig för lång tid. Med ett tre-plus-två-upplägg får våra utbildningar en mer enhetlig struktur. Det gör det lättare för de som inte känner till oss sedan tidigare att närma sig SLU. Inte heller behöver man veta vad våra yrkestitlar står för i förväg. De kan man lära känna när man väl är på plats, kommenterar Karin Holmgren.

SLU:s utbildningsnämnd har nyligen beslutat om en färdplan för det fortsatta arbetet. Många förslag kräver mer analys och förankring. Under våren 2019 kommer externa intressenter att bjudas in för en dialog om de utmaningar som finns och de förändringar som planeras. Tidigast hösten 2020 kan en ny programstruktur för agronom- och jägmästarutbildningarna börja gälla.

För mer kommentarer:

Karin Holmgren, prorektor, karin.holmgren@slu.se  tel 018-67 12 58