SLU-nyhet

Skogsforskning och innovationer

Publicerad: 23 november 2018

Fredag 23 november var Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap värd för en "popup frukost" där deltagarna fick inblickar i den framtidsinriktade forskningen.

Bakom initiativet står "Green innovation park". Målet är att skapa möten mellan forskare, studenter och företagare för att på så sätt ge inspiration och inblickar som kan leda till nya projekt och verksamheter.
En del i arbetet är att locka företag att etablera sig inom universitetsområdet.

Niclas Östlund är verksamhetsledare för Green innovation park på Campus Alnarp vars mål är att bygga upp en innovationskultur inom universitetet. Att arrangera gränsöverskridande frukostar är ett steg på vägen.

 

För att värdera attityder och inställningar kan bästa vägen vara att konstruera ett spel där deltagarna engagerar sig. Forskare Carl Salk berättade hur han använt metoden i Laos i ett projekt som handlade om att nå fram till en klok markanvändning.

 

Forskare Johanna Witzell (till höger) fick många frågor efter sitt föredrag med inblickar i hur svampar interagerar med träd och deras fascinerande egenskaper.

Text och foto: Pär Fornling


Kontaktinformation