SLU-nyhet

Varierat skogsbruk – hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter?

Publicerad: 21 november 2018

Den 13 november anordnades en workshop med temat skogsskötsel och virkeskvalitet på Linnéuniversitetet i Växjö. Workshopen arrangeras av SLU-Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Tillsammans har Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet en bred kompetens. Det gör att FRAS kan gå hela vägen från planta till färdiga träprodukter.
Linnéuniversitetet ligger i frontlinjen då det gäller forskning om träteknik och virkets egenskaper. I mitten av november var universitetet värd för en workshop i Växjö på temat: Varierat skogsbruk - hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter. Deltagarna fick inblickar i allt från skogsträdsförädling till nya möjligheter att få ut mesta möjliga av virkesråvaran i förädlingen.

Forskare Harald Säll, Doktorand Alma Strkonjic
Frånsett massaved används asp mest till tändstickor och bastulavar, men potentialen är mycket större. Forskare Harald Säll konstaterar att virkesegenskaperna är ganska likartade granens. Dessutom har aspen, under rätt förutsättningar, betydligt bättre tillväxt. Han konstaterar att asp duger bra till konstruktionsvirke och klarar boverkets normer för limträ. Doktorand Alma Strkonjic forskar om aspens fibervinklar, vilket även har betydelse för tändsticksindustrin.

 

Professor Stergios Adamopoulos
Professor Stergios Adamopoulos berättar om träets inre egenskaper och visar runt i laboratoriet där träet testas.

 

Prefekt Åsa Rydell Blom
Åsa Rydell Blom, prefekt på Institutionen för skog och träteknik och docent i virkeslära.

 

Professor Anders Olsson
Professor Anders Olsson, institutionen för byggteknik, berättar om nya möjligheter att få ut mer av råvaran. Mycket är vunnet genom förbättrade metoder att hållfasthetssortera virket. Avgörande är fibervinklarna. Med hjälp av laserscanning har forskarna tagit fram nya precisa metoder som gör det möjligt att identifiera och därmed öka andelen virke med hög hållfasthet.
Ett annat projekt visar att spillvirket vid fingerskarvning kan minska med 40 procent genom en mer noggrann analys av de kvistiga bitarna som kapas bort.
I ett tredje projekt har man ökat värdet på sidobrädorna vid sågning. Det är de yttersta brädorna på stocken som oftast går till billigare produkter. Jämfört med brädorna som sågas närmast märgen är dimensionerna klenare, men också styvare. Därför kan de användas till en ny limträbalk med bra egenskaper.

 

Doktorand Mostarin Ara
Mostarin Ara, en av de sex doktoranderna inom Fras, presenterar resultat som visar att den rumsliga fördelningen av plantorna inte har så stor betydelse. Tillväxten blir lika stor även om de inte är jämt fördelade på ytan.

 

 Doktorand Grace Jones
Grace Jones, doktorand inom Fras, undersöker virkeskvaliteerna på björk. Målet är att identifiera och förädla fram björk till trävaruindustrin. Idag går mesta björken till massaindustrin medan en del björktimmer importeras.

 


Kontaktinformation