SLU-nyhet

FRAS doktorander på besök hos Växjö stift.

Publicerad: 27 november 2018
Fras besöker Växjö Stift

Under torsdagen den 15 november spenderade Grace, Magnus, Mikolaj och Per en hel dag med Klas Gustavsson (Enhetschef) och Mattias Magnusson (Skogsspecialist och miljösamordnare) på egendomsförvaltningen vid Växjö stift. Deras innehav är ungefär 48, 000 ha skog, vilket gör Växjö stift till en av de största markägarna i Småland.

På morgonen förklarade de hur organisationen är uppbyggd, i vilket geografiskt område de arbetar och deras största fokus vid skötsel av deras skogsinnehav. Växjö stift består av flera stycken församlingar av olika storlek med olika stora markinnehav. Vinsterna från markskötseln går tillbaka till församlingarna baserat på församlingens markinnehav. De har som huvudsakligt mål att maximera vinsten från deras skogsskötsel samtidigt som de bibehåller de ekologiska och sociala värdena i skogen som krävs av dem i lagstiftning och enligt deras certifieringar. Under dagen diskuterade vi även hur dessa mål översätts i olika typer av skogsskötsel och hur de försöker att ha en viss flexibilitet i sin skogsskötsel genom hela rotationsperioden. Deras skogsinnehav består till största del av Gran och Tall. Vi var alla oerhört spända på att höra hur de använder sig av skoglig planering och GIS information för att bibehålla biodiversitet och produktion.

Mattias, Klas och Grace

Klas (mitten) och Mattias (vänster) tog sig också tiden att visa oss en samling av olika bestånd i olika stadier. Allt ifrån ett nyligen fällt hygge till ett snart avverkningsmoget bestånd. Detta illustrerade inte bara det spektra av skötselåtgärder och besluts som tas, men hjälpte också för att få förståelse för de förhållanden som krävs i ett bestånd för att olika skötselåtgärder ska appliceras. Mikolaj och Per såg framemot att se jämförelse mellan olika naturligt föryngrade bestånd och fick se exempel där föryngringen varit lyckad. Ett bestånd med en god blandning av Tall, Gran och lövträd. Alla involverade studenter uppskattade verkligen den tid som Klas och Mattias lade ner för att visa oss hur Växjö Stift arbetar och vad deras organisation gör.

Fras besöker Växjö Stift

Vid pennan, Per Nordin!

 


Kontaktinformation