SLU-nyhet

SLU Urban Futures rapport från Almedalen 2018

Publicerad: 10 oktober 2018

Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt behandlade städer och hållbar utveckling. SLU Urban Futures bidrog med två seminarier.

Med sikte på framtidens städer: trender, svarta svanar och visioner

Under frukostseminariet ”Med sikte på framtidens städer: trender, svarta svanar och visioner” utforskade vi vilka trender som hållbar stadsutveckling behöver ta hänsyn till, och hur en hållbar stad skulle kunna se ut. Anna-Karin Stoltz Ehn från RISE, berättade att det finns en tydlig trend att upplevelsen att ensamheten ökar och att vi, för att mota denna i grind, måste börja bygga samhällen som främjar gemenskap, både i städer och på landsbygden. Veronica Hejdelind från Arwidssonstiftelsen menade att vi måste bygga bostäder för andra grupper än den ekonomiskt starka kärnfamiljen. Erik Stigell, Trivector spanade om mer sociala sätt att transportera sig och travesterade ett visst bibelcitat: ”Den som är satt i plåtlåda är inte fri”. Carl Wangel vid Sveriges Träbyggnadskansli poängterade att begreppet förtätning leder tanken fel, och föreslog att vi börjar tänka, säga och göra stadsdelskomplettering istället.

Seminariet filmades och finns publicerat på SLU:s YouTube-kanal:
Se det här: Med sikte mot framtidens städer: trender, svarta svanar och visioner

 

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik

Vid seminariet ”Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik” lyftes tre sällan synliggjorda vinster med att planera för andra transportslag än bilen. Titti Olsson från Movium och tidskriften STAD berättade om hur bilsnåla städer främjar en god utemiljö för barn, Marcus Hedblom vid SLU visade på fördelar för en rad olika ekosystemtjänster, och Charlotta Faith-Ell, WSP och nätverket Jämställdhet i transportsektorn, belyste kopplingar mellan transportplanering och jämställda resvanor. Anna Sundman, från arkitektkontoret Theory into Practice, knöt ihop säcken genom att berätta om projektet Mo-Bo och Nouvelle, ett av Sveriges första projekt med parkeringstal noll.

Se seminariet här: Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik

Övriga seminarier

SLU Urban Futures biträdande programchef Josefin Wangel deltog även i en rad andra seminarier och panelsamtal, exempelvis ”Smart urbanisering - att bygga i det redan byggda” där hon tillsammans med dåvarande bostadsminister Peter Eriksson och arkitekten Gert Wingård diskuterade förutsättningarna för förtätning som stadsbyggnadsstrategi.