SLU-nyhet

Undervisningshuset byggs om

Publicerad: 07 juni 2017

Undervisningshuset på Ultuna kommer att vara stängt från 5 juni till 23 augusti på grund av ombyggnad.

En trappa ned, på plan 1, byggs sal O om till två seminarierum för 30 respektive 40 studenter. Salarna kommer att vara bokningsbara från och med terminsstart hösten 2017. Sal H får ett glasparti bredvid dörren och kommer att också vara bokningsbar från och med höstterminen 2017.

På det övre planet byggs salarna B-G om till tentamenssalar. Den ombyggnaden kommer att vara klar senast den 1 oktober 2017.

Dörrarna mellan Ulls hus och Undervisningshuset på bottenplan kommer att
vara stängda.


Kontaktinformation