SLU-nyhet

Prisbelönta examensarbeten

Publicerad: 26 maj 2017

Två av Uppsala kommuns uppsatsstipendier har tilldelats exjobb med anknytning till institutionen för vatten och miljö vid SLU.

Uppsala kommun delar varje år ut sju uppsatsstipendier. Två av årets sju prisbelönta uppsatser har koppling till institutionen för vatten och miljö vid SLU.

Johanna Hedlund belönas för sitt examensarbete ”Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in Swedish waters” som genomförts vid institutionen för vatten och miljö med handledning av Lutz Ahrens, Wiebke Dürig och Karin Wiberg. Examensarbetet har genomförts inom projektet SafeDrink. 

Johan Karlsson och Hannes Öckerman belönas för sitt examensarbete ”Föroreningar från gata till å – Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastning från dagvatten genom en fallstudie i Uppsala” som genomförts vid både Uppsala Vatten och Avfall AB och IVL Svenska Miljöinstitutet, med Elin Widén Nilsson vid institutionen för vatten och miljö som ämnesgranskare. IVL och SLU ingår i SMED-konsortiet och en del av projektet handlade om att utvärdera SMED:s beräkningsmetod för dagvatten. 

Fakta:

Uppsala kommuns uppsatsstipendium delas årligen ut till sju studentarbeten. Förutom de två uppsatserna uppsatser kopplade till institutionen för vatten och miljö, SLU, delades stipendiet även ut till två uppsatser från institutionen för stad och land, SLU.