SLU-nyhet

Veterinärhögskolans katalog – digitaliserad och tillgänglig för alla!

Publicerad: 06 april 2017

Veterinärhögskolans kortkatalog har digitaliserats. Samlingen omfattar idag cirka 600 hyllmeter och innehåller verk från 1500-talet och framåt. Den innehåller betydande delar av viktig – även internationellt viktig - vetenskaplig litteratur inom veterinärmedicin och allmän medicin. Tidigare har den enda möjligheten att söka litteratur ur Veterinärhögskolans samlingar varit att söka i kortkatalogen på plats i Ultuna men nu kommer alla som är intresserade kunna söka virtuellt bland böckerna.

Bakgrund

Kortkatalogen som digitaliserats var i bruk i Stockholm till och med 1977 då dåvarande Veterinärhögskolan slogs samman med Skogshögskolan och Lantbrukshögskolan för att bilda SLU. Veterinärhögskolan har föregångare sedan 1819 och i Skara fanns motsvarigheter redan på 1700-talet.

Vem är den digitaliserade samlingen till för?

En självklar grupp är de veterinärhistoriskt intresserade och engagerade men i praktiken kan vilken veterinärskribent/forskare eller student som helst ha behov av att göra studier bakåt i tiden.

Hur söker jag?

Sökningen görs i fritextfält. Det går inte att avgränsa sin sökning fältspecifikt till exempelvis författare, titel eller årtal som man göra i en konventionell bibliotekskatalog på webben. Däremot visas ett bläddringsbart index. Det är viktigt att veta att endast vart 20:e kort är indexerat så det man söker kan också finnas någonstans mellan de länkade uppslagsorden längst till vänster. Man måste därför bläddra bakåt och framåt med hjälp av pilarna överst på svarssidan för att kunna se samtliga kort i berört intervall. Alltså är det relevant att titta igenom 19 kort framför och 19 kort bakom den sida man fått upp på sin sökning för att veta om det man letar efter finns tillgängligt utan att det kommer upp som en direkt visad träff.