SLU-nyhet

Flera projekt beviljas finansiering av Partnerskap Alnarp

Publicerad: 21 april 2017

Styrgruppen för Partnerskap Alnarp har nyligen beslutat att bevilja finansiering för tio nya projekt för sammanlagt nästan två miljoner kronor. Utöver detta beslöt man även att bevilja ett fortsättningsprojekt ur projektbudget skog.

 

Följande projekt har beviljats medel:

Industridoktorandsprojekt med titel: Hållbara livsmedelssystem i en cirkulär ekonomi
Sökande: Sammar Khalil
Partner: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Potatisproteiner med högre denatureringstemperatur - en möjlighet via CRISPR/Cas9
Sökande: Eva Johansson
Partner: Lyckeby Starch AB

Kan man minska mängden bladmögelfungicider i moderna matpotatissorter med medelgod resistens
Sökande: Erland Liljeroth
Partners: HS Skaåne, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen

Utvärdering av sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper
Sökande: David Hansson
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, HS Skåne, HS Halland

Mindre svinn och bättre kvalitet i ekologisk äppleodling – att nyttiggöra tidigare resultat för en ny praktik i odling
Sökande: Marie Olsson
Partner: Äppelriket Österlen ek. för.

Digitalt hjälpmedel för att identifiera och lokalisera infektionshärdar av bladmögel i ekologisk potatis
Sökande: Erland Liljeroth
Partner: Potatisodlarna

Mellangrödors potential som proteinkälla
Sökande: Helena Persson Hovmalm
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Jordbruksverket

Utveckling av ett DNA-baserat test för snabb identifiering av skadesvampen Neonectria fuckeliana
Sökande: Jonas Rönnberg
Partner: Skogforsk

High-throughput phenotyping for disease resistance and early vigour in wheat
Sökande: Aakash Chawade
Partners: Lantmännen SW Seed

Vårkorn - sortval, såtidpunkt och såbäddsberedning för att begränsa renkavle 2017
Sökande: Anders TS Nilsson
Partner: HS Skåne


Kontaktinformation

Lisa Germundsson 
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761