SLU-nyhet

Får pris för avhandling om SLU

Publicerad: 20 mars 2017

Karl Bruno, doktorand vid SLU, har fått pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Vitterhetsakademien i Stockholm. Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut i samband med Vitterhetsakademiens årshögtid i Riddarhuset i dag, måndag. Prisutdelare är H.M. Konungen.

Karl Bruno, fil. dr, SLU får priset för sin avhandling Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its Predecessors, 1950–2009.

Avhandlingen ingår i ett projekt rörande SLU och dess föregångares historia. Karl Bruno har valt att studera vilken roll SLU och dess föregångare spelade för uppbyggnaden av det svenska biståndet. På ett allmänt plan fann han att SLU och dess föregångare (särskilt Lantbruks- och Veterinärhögskolorna) spelade en viktig roll för uppbyggnaden av det svenska landsbygdsinriktade biståndet fram till 1990-talet. Mera specifikt identifieras en rad företeelser; en är de personkontakter som byggs upp, där biståndet i sin första fas byggdes informellt och där personliga nätverk spelar en avgörande roll, med personer som Ernst Michanek och Lennart Hjelm.


Kontaktinformation