SLU-nyhet

Läget för fåglarna i barrskogen

Publicerad: 14 februari 2017

Nyhetsbrev Skog Alnarp

Ett förändrat klimat gör att tre av de vanli­gaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga. Ett relativt litet inslag av lövträd i gran-skogen kan avsevärt gynna fågellivet.
Det är två av flera resultat från pågående forskning om barrskog och fåglar i södra Sve­rige

För att läsa mer om den pågående forskningen, ladda ner
Nyhetsbrevet från Skog Alnarp


Kontaktinformation

Matts Lindbladh, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
matts.lindbladh@slu.se
040-415 196

Adam Felton, Universitetslektor                                                       
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU          
adam.felton@slu.se, 040-415171