SLU-nyhet

Bättre metoder för att beräkna trädens tillväxt

Publicerad: 01 december 2017

I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Martin Goude om bättre metoder för att beräkna trädens tillväxt. Martin är doktorand vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.

En ung gran, med en stam vars diameter är 11 centimeter i brösthöjd, har ungefär 90 kvadratmeter barr. Det är en viktig uppgift för att bättre kunna beräkna skogens tillväxt.
Martin Goude har lagt mycket tid på att räkna och mäta barr. I sitt arbete som doktorand på den skogliga institutionen i Alnarp arbetar han med beräkningar av trädens löv-area. Även om Martin fokuserar på gran och tall är begreppet lika för barr och lövträd.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR.


Kontaktinformation