SLU-nyhet

Bygga djurstall är ingen quick fix

Publicerad: 15 december 2017

Den satsning på kunskap lantbrukets byggnader som Per Frankelius och Jesper Broberg har efterlyst i ATL pågår redan. SLU bedriver såväl forskning som utbildning om byggande för jordbrukets behov, skriver företrädare för SLU i Alnarp.

Läs artikel i ATL...


Kontaktinformation